The Far Eastern Fells

 

No. Name Height (ft) Grid Reference
1 Angletarn Pikes 1,857 NY 413 148
2 Arthur's Pike 1,747 NY 460 206
3 Beda Fell 1,664 NY 428 171
4 Bonscale Pike 1,718 NY 453 200
5 Branstree 2,333 NY 477 099
6 Brock Crags 1,842 NY 418 137
7 Caudale Moor 2,502 NY 417 100
8 Froswick 2,359 NY 435 085
9 Gray Crag 2,286 NY 426 118
10 Grey Crag 2,093 NY 496 072
11 Hallin Fell 1,271 NY 433 198
12 Harter Fell 2,539 NY 459 093
13 Hartsop Dodd 2,018 NY 411 118
14 High Raise 2,634 NY 448 134
15 High Street 2,718 NY 440 110
16 Ill Bell 2,476 NY 436 077
17 Kentmere Pike 2,397 NY 465 077
18 Kidsty Pike 2,560 NY 447 125
19 The Knott 2,423 NY 436 126
20 Loadpot Hill 2,201 NY 456 181
21 Mardale Ill Bell 2,496 NY 447 101
22 The Nab 1,887 NY 434 152
23 Place Fell 2,154 NY 405 169
24 Rampsgill Head 2,581 NY 442 127
25 Rest Dodd 2,278 NY 432 137
26 Sallows 1,691 NY 436 039
27 Selside Pike 2,142 NY 490 112
28 Shipman Knotts 1,926 NY 472 063
29 Sour Howes 1,568 NY 427 032
30 Steel Knotts 1,414 NY 440 181
31 Tarn Crag 2,176 NY 488 078
32 Thornthwaite Crag 2,569 NY 431 100
33 Troutbeck Tongue 1,191 NY 422 064
34 Wansfell 1,597 NY 403 051
35 Wether Hill 2,210 NY 456 168
36 Yoke 2,309 NY 437 067

 

Return to Home page
 
Eastern Fells Central Fells Southern Fells Northern Fells North Western Fells Western Fells Outlying Fells

Site Information

 

 

 This Web Page Created with PageBreeze Free HTML Editor